Rosen er Midlertidige Døgnpladser på Arresø Plejecenter der består af 5 stuer alle med eget bad/toilet. Til afdelingen hører et fællesområde med køkken, dagligstue og en lille lukket have.

Ophold på en døgnplads skal visiteres via visitationen og kan være af varierende længde, alt efter behovet hos den enkelte borger. Afdelingen bemandes døgnet rundt af hhv. sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere, alle med en særlig viden om demens.  

Rosen drives i henhold til servicelovens § 84, der omhandler midlertidige botilbud. Rosen modtager borgere med en demens sygdom, der på grund af udadreagerende adfærd ikke kan rummes i deres nuværende bolig.

Rosens opgave er at iværksætte pædagogiske og plejemæssige tiltag, der kan minimerer den udadreagerende adfærd, så borgeren efterfølgende kan komme hjem igen til egen bolig eller plejecenter.

Der arbejdes udfra kommunens værdier: helhed, mulighed og redelighed, samt efter rehabiliteringstanken, hvor der i samarbejde med borgeren og evt. pårørende fastlægges mål for opholdet. Der tages udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov, borgerens individualitet, religion, livssyn, livskvalitet, når der lægges en plan for indsatserne.

 

 

 

Sidst opdateret 5. december 2018