Arresø Plejecenter, Løvdalen består af i alt 68 lejligheder, som administreres af boligselskabet KAB.

Lejlighederne er beliggende i mindre boenheder, som hver råder over mellem 8 og 10 lejligheder. I hver enhed er der fællesarealer, såsom køkken-spiseafdeling samt opholdsstue. Endvidere er der et stort fællesareal for hele plejecentret: Centertorvet, som danner rammen om fælles beboersammenkomster og aktiviteter.

Mad er som bekendt en vigtig del af den danske kultur og maden i leve-bo miljø er ingen undtagelse. Beboerne er selv med til at bestemme madplanen og personalet bestiller og tilbereder selv al mad.

Arresø Plejecenter, Løvdalen har siden indvielsen den 20. juni 1969 fået lavet flere om- og tilbygninger, således at plejecentret i dag består af i alt 7 lyse og moderne boenheder.

Mål:

  • at skabe et hjem, der så vidt muligt og under hensyntagen til fællesskabet, svarer til beboernes tidligere livsform
  • at skabe et miljø, hvor beboere og personale i respekt for hinanden føler tryghed, trivsel og livskvalitet samt oplever hverdagen inspirerende og værdifuld
Sidst opdateret 6. marts 2019